Analitik Kimya Temel Kavramlar

Analitik Kimya temel kavramlar nelerdir? Analitik kimya kavramı, Analitik işlemleri, gibi kavramları açıklayacağız.

Analitik Kimya Temel Kavramlar 3’e ayrılıyor. Bunlar: Analitik Kavram, Çözeltiler ve Derişimler.

Analitik Kimya: Bir maddenin bileşenlerinin ayrılması, tanınması ve miktarlarının bulunması olayına denir. Analitik kimyada yapılan analizleri iki gruba ayırabiliriz. Bunlar, nitel analiz (kalitatif), nicel analiz (kantitatif) olarak ayrılır.

Analitik İşlemler:
Analizde kullanılan kantitatif yöntemler içinde ilk kullanılanlar (klasik yöntemler), gravimetri ve volumetri olarak bilinir. Gravimetrik yöntemde analiz edilen madde (analit) veya onun bir bileşiğinin kütlesi belirlenir, volumetrik yöntemde ise analitle tam tepkime veren bir maddenin çözeltisinin hacmi bulunur.

Diğer bir yöntem ise enstrümental yöntemler (aletli analiz yöntemleri) adını alır. Önemli enstrümental yöntemler, spektroskopik yöntemler, elektroanalitik yöntemler ve ekstraksiyon yöntemleridir.


Gelen Aramalar: nitel analizde temel işlemler,analitik kimya genel kavramlar,analitik kimya temel kavramlar,analitik kimyanın temelleri,kimyada nitel analizde kullanılan temel işlemler,Kimyadaki temel kavramlar nelerdir,kimyanın temel kavramı

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli