Asit Baz Titrasyonu Deneyi

Asit baz titrasyonu için teorik bilgi: Konsantrasyonu bilinmeyen bir numune mol sayısı çok iyi tespit edilebilen başka bir çözelti ile analiz edilebilir. Bu durumda konsantrasyonunu bildiğimiz çözeltiye standart çözelti denir. Titrasyon işlemi; belli hacimde derişimi bilinen bir çözeltiyi, derişimi bilinmeyen çözeltiye ilave ederek yapılan işlemdir. Titrasyon işleminde büret, erlen, spor ve bir indikatör kullanılır. Bürete standart yani derişimi bilinen çözelti konur ve bu çözeltiye titrant denir. Derişimi bilinmeyen çözelti ise erlene konur. Ayrıca erlene eşdeğer noktasının tespiti için bir kaç damla indikatör konulur. Bürette ki çözelti yavaş yavaş erlene aktarılır. Bu sırada ise erlen çalkalanır. Renk değişimi gözlenince işleme son verilir.

Deneyin Yapılışı:

NaoH çözeltisinin hazırlanması: Sodyum hidroksit nem çekici bir maddedir ve konsantrasyonunun sağlıklı olarak tespit edilebilmesi için bir primer asitle ayarlanması gerekir. Bu deneyde ise baz, hidrojen ftalatla ayarlanacaktır.

Tepkime denklemi: OH-  +  HC8H4O4-  ——–>  C8H4O4-  +H2O

Ftalatın mol sayısı = ftalatın ağırlığı / molekül ağırlığı (204,2g)
Ftalatın mol sayısı = sodyum hidroksitin mol sayısı
MNaOH × VNaOH = Ftalatın mol sayısı
NaOH derişimi = Ftalatın mol sayısı / VNaOH
Daha sonra derişimi belli olmayan bir asit çözeltisinin
derişimi ayarlanmış baz çözeltisi ile belirlenebilir.
MNaOH × VNaOH = Masit × Vasit veya = NaOH ın mol sayısı

NAOH ı ayarlarken ftalatın farkllı miktarlarıyla bir kaç kez titrasyon yapılır ve ortalamaları alınır.

Stok çözelti NaOH ın hazırlanması: 10 ml saf su alınarak içinde 8 gr NaOH çözdürülür. Daha sonta bir süre Na2CO3 ün çökmesi için beklenir. Eğer çökelek oluşmuşsa derişik baz çözeltisi süzülerek balon jojeye aktarılır ve hacmi 1 L ye tamamlanır.

Primer standart asidin hazırlanması: Yaklaşık 15 gr potasyum hidrojen ftalat 110 ºC de etüvde bir kaç saat boyunca ısıtılır ve sonrasında desikatörde soğumaya alınır. Yaklaşık 0,2-0,4g arası kuru ftalat 0,001 duyarlılıkta tartılır. Tartılan asit 250mL lik bir erlene alınarak üzerine 50mL saf su eklenir ve çözünmesi sağlanır. Fenolftaleinden üzerine 2 damla damlatılır.

Primer asidin titrasyonu: Temiz bir büret alınır. Daha sonra 5 ml sodyum hidroksitle çalkalanır. Ardından bürete NaOH doldurularak büretteki 0 çizgisine kadar birikmesi sağlanır. NaOH erlen içinde bulunan aside damla damla dökülür.Bu sırada ise erlen yavaşça çalkalanır. Pembe rengin oluşmaya başlaması ile dikkatlice damlatılır ve dönüm noktasının kaçmaması sağlanır. Eğer pembe renk 30 saniye boyunca kaybolmuyorsa titrasyon işlemi sonlandırılır. Titrasyon işlemi farklı bir miktardaki fatalat ile tekrar yapılır ve işlemlerin ortalaması alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gelen Aramalar: titrasyon,asit baz titrasyonu,asit baz titrasyonu deney raporu,asit baz titrasyonu deneyi,titrasyon deneyi raporu,titrasyon deney raporu,indikatörler,titrasyon deneyleri,asit baz titrasyon deneyi,asit baz titrasyonu teorik bilgi

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli