Hidrojen Elde Etme Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Hidrojen elde etme yöntemleri, Hidrojenin kullanım alanları ve genel özelikleri nelerdir?

Hidrojenin Genel Özellikleri

 • Hidrojen Periyodik tablonun ilk elementidir.
 • H harfi ile gösterilir.
 • En küçük atom kütle birimine sahiptir.
 • Nötronu olmayan tek elementtir.
 • Dünyada en çok bulunan elementtir.
 • Renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan 14,4 kez daha hafiftir.
 • En önemli doğal bileşiği sudur.

Doğada Bulunuşu

 • Yanıcı bir gazdır.
 • Saf hidrojen soluk mavi bir alevle yanar.

Hidrojen periyodik tabloda 1A grubunda yer alıyor. Ancak bulunduğu grubun özelliğini göstermez. Hidrojenin 3 tane izotopu vardır. Bunlar;

 • Hidrojen 1H
 • Döteryum 2D
 • Tirityum 3T

Hidrojen ilk olarak 1776 yılında İngiliz kimyacı Henry Cavendish tarafından bulunmuş ve Fransız kimyacı, Lavoıser tarafından “su yapıcı” anlamına gelen hidrojen ismi verilmiştir. Hidrojen dünyada bolluk yüzdesi sıralamasında dokuzuncu elementtir. Atmosferin üst kısmında ve güneşte döteryum ve trityum bulunur. Hidrojen dünyanın %70’inde bulunmaktadır. Erime sıcaklığı -259 °C dır. Kaynama sıcaklığı -252 °C dır.

Hidrojen Elde Etme Yöntemleri

Hidrojenin değişik üretim yöntemleri vardır. Bunlar:

Suyun Elektrolizi İle Eldesi

Çeşme suyunun %10 luk H2SO4 ve Ca(OH) 2 çözeltisi ile iletkenliği sağlandıktan sonra, içinden doğrudan doğruya elektrik akımının geçirilmesiyle platin elektrotlardan iki hacim sudan saf olarak iki hacim H2 i gazı ve bir hacim O2 gazı elde edilir.

2H2O(s)——-> 2H2(g) +O2(g)

Aktif Metallerin Su İle Tepkimesi

Hgazı, alkali metaller(1A) ile Be ve Mg dışındaki toprak alkali metallerin(2A grubu) oda sıcaklığında su ile tepkimesinden elde edilir.

Adsız123

Metallerin Asit İle Tepkimesinden Elde Edilmesi

Alkali metaller ve toprak alkali metaller, asitle şiddetli tepkime verirler. Al ve Zn gibi amfoter metaller asitlerle H2 gazı verirler.

 

Adsız123467

 

Adsız12346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrojenin Kullanım Alanları

 • Havadan hafif olduğu için balon ve zeplinin içerisinin doldurulmasında kullanılır.
 • NH3, HCl, CH3COOH bileşiklerinin elde edilmesinde
 • Fe, Co, Ni, Cu, W, Mo gibi metal oksitleri indirgemede
 • Otomobillerde yakıt olarak kullanılmak istenmektedir.
 • Ticari gübrelere azot bağlanmasında, katı ve sıvı yağların doyurulma işleminde, metanol, amonyak ve  hidroklorik asit gibi bileşiklerin eldesin de kullanılır.
 • Döteryum ve trityum izotopları da, nükleer fisyon ve füzyon işlemlerinde kullanılmaktadır.

Gelen Aramalar: hidrojen elde etme yöntemleri,hidrojen nasıl elde edilir,laboratuvarda hidrojen elde etme yöntemleri,hidrojenın elde edilme yöntemleri,hidrojen gazi nasil elde edilir,hidrojen elde etme yolları,sıvı hidrojen nasıl elde edilir,sudan hidrojen elde etme,hidrojenin elde edilmesi,hidrojen eldesi

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Comments (1)

 

 1. hamdi beken diyor ki:

  araçlarda yakıt verimliliğini artırmak için ilgileniyorum

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli