Hidroklorik Asit Nedir? Kullanım Alanları, Özellikleri

Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşur. Hidroklorik Asit, oda sıcaklığında ve normal basınçta gaz halinde bulunan bir kimyasal bileşiktir.

Hidroklorik Asit, 9. Yüzyılda bir Arap simyacı olan Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuş olup, Sanayi devriminde birçok maddenin üretilmesinde önemli rol oynamıştır.

Hidroklorik asitin günümüzde birçok kullanım alanı mevcuttur. PVC’den demir çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar birçok değişik alanda kullanımı söz konusudur.

Hidroklorik Asit ile çalışırken dikkatli olunmalıdır. Zira zehirli bir madde olan Hidroklorik Asit, insan dokusuna ve birçok yüzeye zarar verir. Toksik bir madde olan bu asit, gözler ve deri için tahriş edicidir ve deri ile teması halinde yanıklara neden olur. Solunum sistemine de zarar verir.

Normal koşullarda erime noktası  −27.32 °C olan hidrojen klorürün, kaynama noktası ise 110 °C’dir.

Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazının elde edilmesi gerekir.

Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asitin Kimyasal Özellikleri:

Çok güçlü bir asit olan hidrojen klorür, bir hidrojen ve bir klor atomundan meydan gelir ve formülü HCl’dir.  Oda sıcaklığında bir litre suda 450 litre gibi çok yüksek bir oranda çözünür. Turnusol kağıdını kırmızıya, heliantini pembeye, bromofenolü sarıya boyar ve fenolftalein ile renksiz bir sıvı verir. Sodyum karbonat ve amonyak gibi bazlara, belirgin bir etki yapar. Belirli hacimde hidroklorik asit bulunan bir cam tüpe, bir sodyum karbonat çözeltisi azar azar döküldüğünde, tüpe daldırılacak bir termometre, sıcaklığın hızla yükseldiğini gösterir; çözelti, su bütünüyle yok oluncaya kadar ısıtılırsa, sodyum klorür(sofra tuzu) katı halde çöker. İçinde amonyak bulunan bir şişenin ağzına hidroklorik asit taşıyan bir şişe yaklaştırılırsa, beyaz renkte ve bol miktarda amonyum klorür dumanları oluşur. Bu tepkimeyle, bir ortamda söz konusu maddelerin bulunup bulunmadığı belirlenir. Hidroklorik asit, suya damlatıldığında H+ iyonu vermektedir.

Hidroklorik asit tipik bir asit özelliği olarak çinko, demir, magnezyum ya da alüminyum gibi birçok metale etki ederek, hidrojen açığa çıkarır. Bakır, bu asitle ancak havanın oksijeni eşliğinde tepkimeye girer; ama hidrojen açığa çıkmaz. Altın ve platin hidroklorik asitle tepkimeye girmezlerse de, aşağı yukarı bütün metallere etki eden kral suyu (hidroklorik asit – nitrik asit) karışımında çözünürler.

Karbonatlar, hidroklorik asitle şiddetli bir tepkime gerçekleştirirler ve karbondioksit açığa çıkar. Öbür tuzlar hidroklorit asitle tepkimeye girerler; sözgelimi gümüş nitrat, hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde, beyaz renkte gümüş klorür çökeleği verir; çökelek, ışık aldığında morarır (bu tepkimeden, kimyasal çözümlemeyle söz konusu maddelerin tanınmasında yararlanılır).

Hidroklorik asit, pas giderici olarak kullanılmasının yanı sıra, organik bileşiklere etki ettirilerek klorlu ürünlerin (çözücüler, plastik maddeler) elde edilmesinde yararlanılır.

Hidroklorik Asit Kullanım Alanları:

Hidroklorik asit, çeşitli farklı iş alanlarında kullanımı bulunan bir tür inorganik asittir. Asidin derişimi, kullanıldığı iş sahasına göre değişkenlik göstermektedir. Hidroklorik asit, çeliğin dekapajı, organik bileşiklerin oluşturulması, inorganik maddelerin sanayi dallarında üretimi ve pH dengesinin sağlanması için birçok sanayi alt dalında kullanılmaktadır.

Hidroklorik Asitin Çivinin Pasını Giderdiği Video:

YouTube Preview Image

Kaynak: http://tr.wikipedia.org


Gelen Aramalar: hidroklorik asit özellikleri,tuz ruhu kullanım alanları,hidroklorik asit nerelerde kullanılır,hidroklorik asit kullanım alanları,hcl kullanım alanları,tuz ruhunun kullanım alanları,hidroklorik asit,hcl özellikleri,hidroklorik asitin özellikleri,hidroklorik asitin kullanım alanları

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Etiketler:

Comments (1)

 

  1. nurettin pacal diyor ki:

    her sey iyi guzelde insan bi eldiven giyer maske takar..deneyler daha dikatli bi şekilde yapılması gerekir

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli