Magnezyumun Eşdeğer Gram Kütlesinin Tayini Deneyi

Teorik bilgi:

İndirgen bir maddenin bir eşdeğer kütlesi  Avagadro Sayısı  kadar elektron verebilen miktarı; yükseltgen bir maddenin bir eşdeğer ağırlığı ise Avagadro Sayısı kadar elektron alabilen miktarıdır.
Eşdeğer ağırlık: Bir molekülde birden fazla konum değiştirebilen hidrojen atomu barındıran bir bileşikten bir mol hidrojen atomu meydan getiren metalin ağırlığı olarak tanımlanır.Açığa çıkan H2 nin mol sayısı, hacmi ve basıncından yararlanılarak bulunabilir. H2 gazının hacmi oda sıcaklığında gaz büretinden, basıncı ise su buharının çalışılan sıcaklıktaki kısmi basıncı ve su sütununun yaptığı basınçla ilgili düzenlemeler yapılarak hesaplanabilir.

Madde ve Malzemeler:

  1. Terazi (0,001gr hassasiyetinde)
  2. Beher
  3. Gaz büreti
  4. Lastik tıpa
  5. İp
  6. Cetvel(30 cm)
  7. Spor kıskaç
  8. Termometre
  9. Mg şerit
  10. 6 M HCL

Deneyin yapılışı:

Kütlesi belli yaklaşık 0,02–0,03 gr Mg  şerit ortasından bükülerek katlanır ve bir ip ile bağlanarak  mantar tıpaya tutturulur.  İp yerine bakır tel de kullanılabilir, çünkü bakır HCl ile reaksiyon vermemektedir. 600mL lik bir beherin ¾ ü suyla doldurulur. Gaz büretine 15mL kadar seyreltik HCl konulur ve  büretin geri kalan kısmını asit ile karışmamasına dikkat ederek su ile tamamlanır. Karışmayan asit, büret ters çevrildiğinde yavaş yavaş aşağıya inecektir. Mg  şeritli mantar bürete tutturulup çevrilir ve beherdeki suyun içine daldırılır. Büretin ağzı tam beherin altına gelecek  şekilde spora bir kıskaç yardımı ile bağlanır. Büretin içinde hava sütunu varsa çıkan H2 gazının  hacmini doğru hesaplayabilmek için ilk su yüksekliği kaydedilir. Eğer büret içinde hava kalmaksızın doldurulmuş ise bu değer “0” kabul edilir. Daha yoğun olan asidin aşağıya doğru indiği ve Mg şeride ulaştığında H2 gazı çıkmaya başladığı görülür. Tepkime tamamlanınca büretin üstündeki son gazhacmi
ölçülür. Gaz büretinin üst seviyesi ile beherin içindeki su seviyesi arasındaki mesafe hesaplanır. Termometrenin ucu, büretin ağzına yakın gelecek şekilde behere daldırılır ve su sıcaklığı kaydedilir. Ölçülen sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncı tablodan okunur.

Hesaplamalar:

Patm=PH2 + PH2O+ Psu         PH2×VH2=nH2×R×T

R=0,082
760 mmHg = 1030cm su sütunu


Gelen Aramalar: bir metalin eşdeğer kütlesinin saptanması,magnezyumun eşdeğer ağırlığı tayini,magnezyumun eşdeğer gram kütlesinin tayini,eşdeger kütle,metallerin eşdeğer gramı,Bir metalın esdeger kütlesının saptanması deneyı,bir metalin esdeger kutlesinin saptanmasi deneyi amaci,esdeger agirlik,bir metalin eşdeğer kütlesinin hesaplanması deneyi,bir metalin molar kütlesinin belirlenmesi

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Etiketler:

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli