Moleküller Arası Bağlar

Kimyasal bağ: İki atom veya atom gurubu aralarında herhangi bir kuvvetle tutunuyor ve belirli uzaklıkta kalıyorsa bu kuvvete kimyasal bağ denir.

Kimyasal bağlar iki şekilde olur.

A-) Molekül İçi Bağlar

Molekül içi bağlar kendi içinde 3 e ayrılır.

1-) İyonik bağ

2-)Metalik bağ

3-)Kovalent bağ

İyonik Bağlar: İyonlar arasında meydana gelen bağlardır. Yani Elektropozitif elementlerle elektronegatif elementler arasında meydana gelir.

Ör: NaF, NaI, NaCl, NaBr, KBr…

Metalik Bağlar: Metallerin iyonlaşma enerjileri küçüktür. Dolayısıyla metal atomları değerlik elektronlarını kolayca elektron bulutuna verebilir. Bu sebeple pozitif yüklü metal iyonları ile elektron bulutu arasında oluşan bu çekim kuvvetine metalik bağ denir.

Kovalent Bağlar: Elektronegatif atomlar arasında gerçekleşir. İji atom çekirdeğini birarada saran ve ters spinli iki elektron içeren bir ortak bağ içeren bağ orbitalidir.

İkiye ayrılır:

a-)Polar kovalent bağlar: Kovalent bağı oluşturan atomların ortaklanmamış elektron çiftleri eşit oranda çekirdeği çekmediği zaman yani atomların elektronegatiflikleri farklı olduğu zaman polar kovalent bağ oluşur.

b-)Koordine kovalent bağlar: Bir atomun iki elektron vererek oluşturduğu bağ türüdür.

Örnek: NH3 ün ortaklanmamış elektron çiftini H+ iyonuna vermesi ve NH4+ iyonunu oluşturmasıdır.

B-) Moleküller Arası Bağlar

1-)Vanderwalls kuvvetleri: 5 e ayrılır

  • İyon-dipol etkileşimi
  • İyon-normal molekül etkileşimi
  • Dipol-normal molekül etkileşimi
  • London kuvvetleri
  • Dipol-dipol etkileşimi

2-) Hidrojen kuvvetleri:

Elektronegetif atoma bağlı bir hidrojen atomu ile paylaşılmamış elektron çifti içeren bir başka elektronegatif atom arasındaki dipol-dipol etkileşimdir.

Hidrojen bağları genellikle F, O, N gibi elektronegatif atomlar arasında meydana gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gelen Aramalar: moleküller arası bağlar,metalik balar,moleküler arası bağlar,molekül içi bağlar,moleküller arası bağlar nelerdir,iyonlar arası bağlar,molekuller arasi kuvvetler,moleküller arası etkileşimler,molekül arası bağlar,moleküller arası çekim kuvveti

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Etiketler:, , ,

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli