Sanayide Kullanılan Önemli Polimerler ve Özellikleri

Poli(etilenglikol tereftalat): 

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliester.

Özellikleri: Kristal yapılı, Te = 265 °C , Tg = 80°C , 175 °C’ye kadar kullanışlı, asitlerden etkilenmez, alkalilere karşı biraz duyarlı.

Kullanıldığı Yerler: Filmler, elektriksel yalıtkan olarak; fiberler ( Dakron, Terilen,Trevira), dokuma endüstrisinde lif olarak pamuk veya yün ile birlikte; tekerlek lastiklerinde kord olarak kullanılır.

Naylon 6,6 :

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliamid.

Özellikleri: Kristal yapılı, Te = 265 °C, Tg = 53 °C, 150°C’ye kadar kullanışlı. Darbe(impact) direnci geniş bir sıcaklık bölgesinde yüksek. Alkalilerden etkilenmez, anorganik asitlerden etkilenir.

Kullanıldığı Yerler: Üretilen naylon 66 liflerinin hemen hemen yarısı otomobil lastiklerinde “kord” olarak kullanılır. Halat, ip ve iplik yapmakta uygundur. Dokuma endüstrisinde kadın giysileri için fiber olarak kullanılır. Mil yatağı, kam, dişli takımı gibi aşınmaya dayanıklı makine parçaları yapımında önemli yer tutar.

Naylon 6 :

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliamid.

Özellikleri: Kristal yapılı, Te = 223 °C, Tg = 50 °C, Naylon 66 ‘dan daha yumusak .

Kullanıldığı Yerler: Perlon, Karpolan adları ile bilinir. Genis kalıplama amaçları için uygun, otomobil lastiklerinde “kord” olarak kullanılır.

Alkid Reçineleri:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliester.

Özellikleri: Çapraz bağ oranı yüksek, Tg = 175-200°C, kimyasal direnç, üstün elektriksel ve ısıl özellik, geniş esneklik-sertlik aralığına sahip.

Kullanıldığı Yerler: Alkid reçineleri, alkol ve asitlerden yapılan poliesterlerdir. Bileşimleri çok değişik olabilir. En çok üretilen alkid reçinesi ftalik anhidrit ile gliserinden yapılır. Organik boya, cila ve lake üretiminde geniş ölçüde kullanılır. Maleik anhidrit ile yapılan alkid reçineleri, cila ve lake kaplamalarında sertleştirici olarak işlev görür.

Poliüretanlar:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilirler.

Özellikleri: Kristal yapılı, Te = 200°C. Sert poliüretanlar 150°C’ye kadar dayanıklı. İyi fiziksel ve kimyasal elektriksel özelliğin yanı sıra diğer reçinelerle kullanıldığında üstün ürün çeşitliliği.

Kullanıldığı Yerler: Elastomer, fiber, kaplayıcı, yumuşak ve sert köpük olarak geniş bir uygulama alanı bulunur. Roket yakıtı bileşeni olarak da kullanılır.

Fenol – Formaldehit Reçineleri:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir reçine.

Özellikleri: Çapraz bağ oranı yüksek, sert, Tg = 150-170°C, termosetting, boyutsal kararlılık gösterir. Su absorpsiyonu düşük. 160°C’ye kadar dayanıklı. Kimyasal korozyona karsı yüksek dirençli, düşük nem geçirgenliği ve kolay işlenebilirliğe sahip.

Kullanıldığı Yerler: Bakalit türünden kalıplanmış eşya yapımında, cila, lake, yapıştırıcılar, elektrik aletleri parçaları, levha ve plakalar, fren astar ve balatasında kullanılır.

Üre-Formaldehit Reçineleri:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir reçine.

Özellikleri: Çapraz bağ oranı yüksek, sert, Tg = 130°C, 75°C’ye kadar dayanıklı, termosetting, dielektrik kuvveti yüksek, su absorpsiyonu yüksek maddeler.

Kullanıldığı Yerler: Kalıplanmış eşya, yapıştırıcılar, elektrik aygıtlarının parçaları,tekstil kaplamalarında kullanılır.

Epoksi reçineleri:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir polieter.

Özellikleri: Aminler gibi çapraz bağ oluşturan maddelerle birlikte termosetting polimer; sağlam, eğilip bükülebilen, kimyasal etkenlere son derece dayanıklı, iyi yapışma özelliği olan, iyi ısı yalıtımı olan maddeler.

Kullanıldığı Yerler: Yüzey kaplamalarında, yapıştırıcı olarak, metal bağlayıcı yapıştırıcılarda geniş ölçüde kullanılır. 80°C’ye kadar dayanıklı.

Polietilen:

Polimer türü: Katılma polimerizasyonu ile; (a) yüksek basınç (1000-2000atm), (b) düşük basınç, organometalik katalizörlerle.

Özellikleri: (a) yüksek basınç polimeri, kristal yapılı, balmumu görünüşünde, polimer molekülleri biraz dallanmış, sağlam, Te = 110-125 °C, Tg= -120°C; (b) düsük basınç ürünü, molekülleri dallanmamış, daha yoğun, daha az geçirgen ve daha sağlam polimer. Oda sıcaklığında hiçbir çözücüde çözünmez. Asit ve alkalilere dayanıklı, ışık ve oksijen etkisi ile bu özelliklerini yitirir.

Kullanıldığı Yerler: Filmler, borular, kalıplanmış eşya, elektriksel yalıtıcı, asit kapları, kap ve kutular, oyuncak, mutfak eşyaları, kablolarda yalıtkan tabakalar.

Polistiren:

Polimer türü: Katılma, serbest radikal, anyonik, katyonik yollarla elde edilir.

Özelikleri: Amorf, camsı, Tg = 100°C, 75°’ye kadar kullanışlı, sağlam, dayanıklı, UV ışınlarına dirençli, iyi vurma ve gerilme direnci, düşük fiyat ve işleme kolaylığı, asit alkali ve tuzlara üstün direnç. Bütün frekans ve sıcaklık bölgelerinde elektrik kaybı düşüktür.

Kullanıldığı Yerler: Kalıplanmış plastik eşya, sinema filmleri, elektrik yalıtıcısı, izolasyon malzemesi, köpük boru, otomobil parçaları ve panellerde kullanılır.

Sentetik kauçuk:

Polimer türü: Serbest radikal katılma polimerizasyonu ile elde edilen bir kopolimer.

Polimer: Stiren ve bütadienin rastgele kopolimeri.

Özellikleri: Amorf, kauçuksu, Tg = -50°C, 50°C’ye kadar dayanıklı. Soğuk kauçuğun özellikleri doğal kauçuğa yakın.

Kullanıldığı Yerler: Otomobil lastiği, ayakkabı, kayıs, yer dösemeleri, kaplama, elektrik yalıtıcısı.

Poli(metil metakrilat) :

Polimer türü: Serbest radikal, anyonik, katyonik reaksiyonlarla elde edilir.

Özellikleri: Amorf, Tg = 105°C, 80°C’ye kadar kullanışlı, çok saydam ve berrak, dielektrik kuvveti yüksek, su absorpsiyonu düşük.

Kullanıldığı Yerler: Saydam levha, çubuk ve boru yapımı (lusit, pleksiglas), cam elyaf ile desteklenerek plastik yapımında.

Poliakrilonitril:

Polimer türü: Sulu çözeltilerde redoks başlatıcılarla katılma polimerizasyonu.

Özellikleri: Düzensiz kristaller, Te yüksek, Tg = 105°C, 95°C’ye kadar kullanışlı. Asitlere dayanıklı dimetil formamid, tetrametilen sülfon dışında çözücülerden etkilenmez, yanmaya dayanıklı.

Kullanıldığı Yerler: Orlon, dralon adları ile sentetik lif olarak, süveter ve diğer giyim esyalarında.

Poli(vinil klorür):

Polimer türü: Süspansiyon ve emülsiyon yöntemleri ile katılma polimerizasyonuyla elde edilir.

Özellikleri: Kristal yapılı oranı çok düşük, Tg = 81°C, -55°C ile 80°C arasındaki sıcaklıklarda kullanışlı. Sağlam, aşınma direnci yüksek.

Kullanıldığı Yerler: Film, levha yapımında, yağmurluk, çanta, banyo perdeleri, döşeme, yer kaplamaları, elektrik kablo ve tellerinde yalıtıcı olarak, kumaş örtülerin kaplanmasında, plak yapımında, su tesisat malzemelerinde.

Poli(tetrafloro etilen):

Polimer türü: Yüksek basınçlarda serbest radikal başlatıcıları ile katılma polimerizasyonuyla elde edilir.

Özellikleri: Kristal yapılı, Te = 327°C, Tg = 117°C, olup -200 ile 260°C arasındaki sıcaklıklarda kullanışlı; bütün kimyasal maddelere çözücülere dayanıklı ; dielektrik kuvveti yüksek, geniş bir sıcaklık bölgesinde mekanik özellikleri kararlı.

Kullanıldığı Yerler: Teflon, kimyasal etkilere dayanıklı filmler, kalıplanmış eşya, elektrik yalıtıcısı.

 

 

 


Gelen Aramalar: endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanları,endüstride çok kullanılan polimerler,endüstride kullanılan polimerler,endüstride çok kullanılan polimerler ve kullanım alanları,kimyanın sanayide kullanım alanları,sanayide kullanılan polimerler,endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi,polimer isimleri,polimer,polimerlerin kullanım alanları

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli