Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi Deneyi

 

Deneyin Amacı: Bu deneyde sıcaklığın, potasyum permanganat(KMnO4) ve okzalik asit(H2C2O4) arasındaki reaksiyona etkisi gözlemlenecektir.

Teorik bilgiler:

Tepkimeye giren maddelerin hangi hızla ürünlere dönüştüğünü, bu dönüşümde ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal özelikleri ve moleküllerin reaksiyona girdiklerinde birbiriyle nasıl etkileştiklerini kimyasal kinetik inceler.

Bir reaksiyonun meydana gelebilmesi için, tepkimeye giren atomların, moleküllerin veya iyonların birbirleriyle çarpışmaları ve ayrıca çarpışan taneciklerin belli bir hıza sahip olmaları gerekir. Bu yüzden reaksiyon hızı derişime, sıcaklığa ve basınca bağlıdır.

Arrhenius’a göre her molekül çarpışınca reaksiyon vermez, ancak aktifleşme enerjisi denen minimum enerjiye sahip olan moleküller çarpışınca reaksiyon verebilir. Reaksiyon için gerekli aktifleşme enerjisine sahip moleküllerin sayısı da sıcaklıkla artar. Dolayısıyla sıcaklıkla reaksiyon hızı artmaktadır.

Gerekli Malzemeler:

 • Deney Tüpü(10 tane)
 • Beher
 • Su banyosu
 • termometre
 • Kronometre
 • Grafik kağıdı
 • potasyum permanganat
 • Sülfürik asit
 • okzalik asit

Deneyin yapılışı:

Tepkime denklemi:

2MnO4- + 16H+ + 5C2O42-    ————>  2Mn2+ + 8H2O + 10CO2

Bu reaksiyon asidik ortamda yürüdüğü için ortam pH ı sülfürük asit ile düşürülmüştür.

 • 5 deney tüpünün her birine 5×10−4M lık potasyum permanganat çözeltisinden 5 er mL ve 0,25M’lık sülfürik asit çözeltisinden 1 er mL konulur.
 • Daha sonra 5 tüp daha alınır ve tüplerin her birine 2,5×103-  M lıkokzalik asit çözeltisinden 9 ar ml konur.
 • İçinde permanganat çözeltisi bulunan tüplerden biri ile okzalik asit bulunan tüplerden biri, içinde 25ºC de su bulunan 250mL’lik behere daldırılır.
 • Sabit sıcaklıktaki su banyosunda tüpler 5 dk tutulur.
 • Hızlı bir şekilde tüpteki okzalik asit permanganat çözeltisine aktarılır.
 • Reaksiyonun sona ermesi için geçen süre hesaplanır.
 • Bu süre içinde suyun sıcaklığı 25 ºC de tutulur.
 • Tüpler 25 ºC deki sabit sıcaklık su banyosundan çıkartılarak banyonun sıcaklığı 35 ºC ye yükseltilir.
 • Permanganat ve okzalik asit tüplerinden birer tane alınarak deney tekrarlanır.
 • Deney 45 ºC  55 ºC ve 65 ºC de tekrarlanır.

Gelen Aramalar: sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi,sıcaklığın tepkime hızına etkisi deney raporu,sıcaklığın tepkime hızına etkisi,sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi deney raporu,sıcaklığın tepkime hızına etkisi deneyi,sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi deneyi,derişimin tepkime hızına etkisi deneyi,derişimin tepkime hızına etkisi deney raporu,derişimin reaksiyon hızına etkisi deney raporu,sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi teorik bilgi

KİMYASAL BAĞIMIZ VAR!

Comments (2)

 

 1. sevgi korkmaz diyor ki:

  Bu deneyde mangan sulfatin rolu ne ?

Yorumlarınız Bizim İçin Değerli