metil metakrilat Etkiketine Bağlı Yazılar

Akrilik Reçine (Lusit) Eldesi

Akrilik Reçine (Lusit) Eldesi

Akrilik raçinelerden olan lusit; benzoil peroksit başlatıcısı varlığında, metilmetakrilatın katılma polimerleşme tepkimesi sonucunda oluşa

GENEL KİMYA DENEYLERİ

Yorum Yok